***********
Undtagelsestekst
***********
System.NotSupportedException: Den angivne metode understøttes ikke.
ved DTools.SI.Visio.SIDrawing.RemoveView(Form view) i d:\dtplatform\v20\Client\Visio\Objects\SIDrawing.IApplication.vb:linje 108
ved DTools.SI.Catalog.Helper.FindUsagesHelper.FindUsagesinPurchaseOrderDlg_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e) i d:\dtplatform\v20\Client\Catalog\Helper\FindUsagesHelper.cs:linje 151
ved System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler.Invoke(Object sender, FormClosingEventArgs e)
ved System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
ved System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
ved System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
***********
Indlæste assemblies
***********
mscorlib
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
ManagedAggregator
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/ManagedAggregator.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.VisioAddIn
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.VisioAddIn.DLL
----------------------------------------
Extensibility
Assemblyversion: 7.0.3300.0
Win32-version: 7.00.9466
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Extensibility/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Extensibility.dll
----------------------------------------
Microsoft.Office.Interop.Visio
Assemblyversion: 15.0.0.0
Win32-version: 15.0.4569.1507
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Office.Interop.Visio/15.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Visio.dll
----------------------------------------
System
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9206.0 built by: NET481REL1LAST_B
----------------------------------------
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Core.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
System.Drawing
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assemblyversion: 10.0.0.0
Win32-version: 14.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Core
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
DTools.Utilities
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.Utilities.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.v22.2.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Common
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Common.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Xml.Linq
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Configuration
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
DTools.SI.Visio
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Visio.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Projects
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Projects.DLL
----------------------------------------
DTools.CommandManagement
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.CommandManagement.DLL
----------------------------------------
DTools.Messaging
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.Messaging.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.ProjectClient
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.ProjectClient.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.ProjectData
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.ProjectData.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Meta.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.ClientServices
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.ClientServices.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9191.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
DTools.SI.WinForms.Common
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.WinForms.Common.DLL
----------------------------------------
System.Data.resources
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Transactions
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Assemblyversion: 0.0.0.0
Win32-version: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
DTools.SI.ProxyServices
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.ProxyServices.DLL
----------------------------------------
DTools.ServiceModel
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.ServiceModel.DLL
----------------------------------------
System.ServiceModel
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.IdentityModel
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
SMDiagnostics
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.ServiceModel.Internals
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.ServiceModel.Web
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
DTools.SI.Catalog
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Catalog.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.QuickBooks
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.QuickBooks.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Reporting.ClientUI
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Reporting.ClientUI.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Reporting.Client
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Reporting.Client.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Reporting
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Reporting.DLL
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Web
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9206.0 built by: NET481REL1LAST_B
----------------------------------------
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Data.DLL
----------------------------------------
System.RunTime.Serialization.resources
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinToolbars.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinToolbars.v22.2.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Shared.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Shared.v22.2.DLL
----------------------------------------
UIAutomationProvider
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinStatusBar.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinStatusBar.v22.2.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinTabControl.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinTabControl.v22.2.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinDock.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinDock.v22.2.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.Misc.v22.2.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinTree.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinTree.v22.2.DLL
----------------------------------------
System.Xaml
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinGrid.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinGrid.v22.2.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
UIAutomationTypes
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
WindowsBase
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9200.0 built by: NET481REL1LAST_C
----------------------------------------
Accessibility
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
DTools.SI.AppSettings
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.AppSettings.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.CrmClient
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.CrmClient.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.Quotes
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.Quotes.DLL
----------------------------------------
AutoMapper
Assemblyversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/AutoMapper.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.IOStudio
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.IOStudio.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.SapB1
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.SapB1.DLL
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
Assemblyversion: 13.0.0.0
Win32-version: 13.0.1.25517
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
System.Numerics
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Infragistics4.Win.SupportDialogs.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.SupportDialogs.v22.2.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinEditors.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinEditors.v22.2.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.ProjectExtensions
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.ProjectExtensions.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.Data.Meta.DLL
----------------------------------------
DTools.Data.ClientServices
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.Data.ClientServices.DLL
----------------------------------------
DTools.Data.ProxyServices
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.Data.ProxyServices.DLL
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
CustomMarshalers
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
DTools.SI.VisioSchematic
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.VisioSchematic.DLL
----------------------------------------
Infragistics4.Win.UltraWinSpellChecker.v22.2
Assemblyversion: 22.2.20222.16
Win32-version: 22.2.20222.16
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/Infragistics4.Win.UltraWinSpellChecker.v22.2.DLL
----------------------------------------
DTools.SI.CloudAPIClient
Assemblyversion: 20.22.0.0
Win32-version: 20.22.4551.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/D-Tools/SIX/x64/DTools.SI.CloudAPIClient.DLL
----------------------------------------
Microsoft.mshtml
Assemblyversion: 7.0.3300.0
Win32-version: 7.0.3300.0
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
----------------------------------------
System.Web.Extensions
Assemblyversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.8.9206.0
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Assemblyversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
----------------------------------------
***********
JIT-fejlfinding
***********
Hvis du vil aktivere JIT-fejlfinding, skal værdien jitDebugging indstilles
i afsnittet system.windows.forms i konfigurationsfilen
for programmet eller computeren.
Programmet skal desuden kompileres med fejlfinding
aktiveret.
Eksempel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Når JIT-fejlfinding er aktiveret, bliver alle ikke-afviklede
undtagelser sendt til det JIT-fejlfindingsprogram, der er registreret på computeren, i stedet for
at blive afviklet af denne dialogboks.